spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

Lisätietoja: Porakaivovesitutkimus

Porakaivovesitutkimus sisältää seuraavat määritykset, jotka antavat yleiskuvan kaivoveden laadusta ja sisältää erityisesti porakaivoissa mahdollisesti esiintyvät terveydelle haitalliset aineet radon, arseeni, uraani ja fluoridi, joita ei pysty aistinvaraisesti toteamaan.

 • E. coli (ulosteperäiset bakteerit)
 • Kolimuotoiset bakteerit
 • Suolistoperäiset enterokokit
 • Nitraatti
 • Nitriitti
 • Ammonium
 • Rauta
 • Mangaani
 • KMnO4-luku (humus)
 • Kokonaiskovuus (kalsium + magnesium)
 • Radon
 • Arseeni
 • Uraani
 • Fluoridi
 • pH
 • Sähkönjohtavuus
 • Sameus
 • Väri
 • Ulkonäkö
 • Haju
 • Lausunto veden laadusta

Lisätutkimuksina voi paketin lisäksi tilata:

 • Kloridi: suositellaan tutkittavaksi, jos kaivo sijaitsee meren läheisyydessä, on epäilys veden suolaisuudesta tai halutaan selvittää veden putkistoja syövyttävää vaikutusta
 • Syövyttävyys (kloridi, sulfaatti, alkaliniteetti): suositellaan tutkittavaksi, jos halutaan selvittää veden putkistoja syövyttävää vaikutusta

Metropolilab logo white