spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

Ota yhteyttä

Lisätietoja: Porakaivovesitutkimus

Porakaivovedestä suositellaan tehtäväksi seuraava tutkimus, joka antaa yleiskuvan kaivoveden laadusta ja sisältää erityisesti porakaivoissa mahdollisesti esiintyvät terveydelle haitalliset aineet radon, arseeni, uraani ja fluoridi, joita ei pysty aistinvaraisesti toteamaan.

 • E. coli (ulosteperäiset bakteerit)
 • koliformiset bakteerit
 • nitraatti
 • nitriitti
 • ammonium
 • rauta
 • mangaani
 • KMnO4-luku (humus)
 • kokonaiskovuus (kalsium + magnesium)
 • radon
 • arseeni
 • uraani
 • fluoridi
 • pH
 • sähkönjohtavuus
 • sameus
 • väri
 • ulkonäkö
 • sivuhaju
 • lausunto veden laadusta

Metropolilab logo white