spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

Lisätietoja: Porakaivovesitutkimus

Porakaivovesitutkimus sisältää seuraavat määritykset, jotka antavat yleiskuvan kaivoveden laadusta ja sisältää erityisesti porakaivoissa mahdollisesti esiintyvät terveydelle haitalliset aineet radon, arseeni, uraani ja fluoridi, joita ei pysty aistinvaraisesti toteamaan.

 • E. coli (ulosteperäiset bakteerit)
 • koliformiset bakteerit
 • suolistoperäiset enterokokit
 • nitraatti
 • nitriitti
 • ammonium
 • rauta
 • mangaani
 • KMnO4-luku (humus)
 • kokonaiskovuus (kalsium + magnesium)
 • radon
 • arseeni
 • uraani
 • fluoridi
 • pH
 • sähkönjohtavuus
 • sameus
 • väri
 • ulkonäkö
 • sivuhaju
 • lausunto veden laadusta

Lisätutkimuksina voi paketin lisäksi tilata:

 • Kloridi: suositellaan tutkittavaksi, jos kaivo sijaitsee meren läheisyydessä, on epäilys veden suolaisuudesta tai halutaan selvittää veden putkistoja syövyttävää vaikutusta
 • Syövyttävyys (kloridi, sulfaatti, alkaliniteetti): suositellaan tutkittavaksi, jos halutaan selvittää veden putkistoja syövyttävää vaikutusta

Metropolilab logo white