spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

Usein kysyttyjä kysymyksiä aiheittain

Kaivoveden tutkimustulokset ovat varmimmin luotettavia, kun näytteet otetaan MetropoliLabin näytepulloihin. Mikrobinäyte tulee ottaa steriiliin pulloon ja radonnäyte tulee ottaa erikoispulloon, jossa on radonia sitovaa nestettä. Vain poikkeustapauksissa voimme tehdä tutkimukset asiakkaan omaan käyttämättömään n. litran muovipulloon ottamasta vedestä.

 • Kaivovetesi laadun selvittäminen kestää noin kaksi-neljä viikkoa. Jos tutkitaan pelkästään talousveden mikrobiologinen laatu, on arvioitu valmistumisaika kolme-neljä päivää näytteiden saapumisesta laboratorioon. 
 • Kun kirjaat sähköpostiosoitteesi kaivovesilähetteeseen, saat tulokset sähköpostitse. Muussa tapauksessa lähetämme tulokset kirjeessä.

Kaivovesinäyte toimitetaan laboratorioon mahdollisimman pian sen jälkeen kun näyte on otettu, viimeistään 24 tunnin kuluessa näytteenotosta. Jos lähetät näytteen postitse, järjestä näytteenotto niin, että voit tehdä sen saman päivän aikana. Mikäli joudut säilyttämään vesinäytettä, laita näytepullot jääkaappilämpötilaan.

Näyteastian voit tilata verkkokaupastamme tai noutamalla ilmoitetuista toimipaikoista

•Käänny isännöitsijän puoleen ja pyydä tilanteen selvittämistä

•Jos isännöitsijä tai yhtiön hallitus ei ryhdy selvittämään tilannetta, tai jos mahdollisesta terveyshaitasta ja siten korjaustarpeesta tulee erimielisyyttä, voit olla yhteydessä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen

•Omakotitalon kyseessä ollessa neuvomme olemaan yhteydessä rakentamisen asiantuntijoiden kuten koulutettujen rakennusterveysasiantuntijoiden puoleen, koska yleensä on tarve laajemmasta rakenteiden kunnon selvittämisestä

 • Käänny isännöitsijän puoleen ja pyydä tilanteen selvittämistä
 • Jos isännöitsijä tai yhtiön hallitus ei ryhdy selvittämään tilannetta, tai jos mahdollisesta terveyshaitasta ja siten korjaustarpeesta tulee erimielisyyttä, voit olla yhteydessä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen.
 • Omakotitalon kyseessä ollessa neuvomme olemaan yhteydessä rakentamisen asiantuntijoiden kuten koulutettujen rakennusterveysasiantuntijoiden puoleen, koska yleensä on tarve laajemmasta rakenteiden kunnon selvittämisestä.

Ota yhteys ko. terveystarkastajaan tai kuntasi elintarvikevalvontaan. Laboratoriossa emme voi ottaa kantaa terveysvalvontaviranomaisten vastuualueeseen eli toimenpiteiden tms. määräämiseen.

Omavalvontatutkimuksen tarpeessa voit ottaa yhteyttä myynti@metropolilab.fi

Palvelutarjontaamme kuuluvat muun muassa:

 • sairaala-apteekkien omavalmisteiden testaus (Ph. Eur.)
  • steriiliystestit ja testin validointi tuotteille
  • endotoksiinitestit ja testin validointi tuotteille
 • bioburden-testit ja testin validointi tuotteille
  • dialyysivesien, -nesteiden ja puhdistettujen vesien testaus
 • kokonaismikrobimääritykset, endotoksiinitestit ja kemialliset tutkimukset
 • kasvatusalustojen validoinnit, growth promotion (Ph. Eur.)
 • työtapatestit ja olosuhdevalvontanäytteet
 • mikrobien tunnistukset
 • pesuloiden laaduntarkkailunäytteet
 • kosmetiikkatuotteiden mikrobiologiset määritykset
 • tuotanto-olosuhteiden puhtaus  

Kysy lisää hygieniatutkimuksista myynti@metropolilab.fi

Lainsäädännössä määritellään edellytykset eräiden jätteiden kaatopaikalle sijoittamiseksi tai hyödyntämiseksi maarakentamisessa. Niiden täyttyessä jätettä voidaan viedä kaatopaikalle tai käyttää maarakentamisessa ilman ympäristölupaa.

Laivaväylien ja satamien rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä muussa vesirakentamisessa tehtävät ruoppaus- ja läjitystoimet aiheuttavat erilaisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointiin voidaan käyttää mm. alueelta otettujen näytteiden laboratoriotutkimuksia. Ruopattujen sedimenttien sijoituspaikka riippuu pilaantuneisuusasteesta.

Maaperän pilaantuneisuuden selvittämistarpeeseen voi olla useita syitä. Tällaisia ovat mm. maankäytön muutos, alueelle suunnitellut rakennustyöt, muutokset alueen omistus- tai hallintasuhteissa, alueella harjoitetun toiminnan päättyminen sekä havaintoihin perustuva epäily pilaantuneisuudesta. Maaperän käytettävyys ja mahdollinen loppusijoitus riippuu pilaantuneisuusasteesta.

Näytteenottovälineitä voi tiedustella/tilata sähköpostitse osoitteesta metropolilab@metropolilab.fi .

Voit tilata kaivoveden näytteenottopaketin verkkokaupastamme.

 

Suoritamme näytteenottoa elintarvikealan yrityksissä, vesi- ja jätevesilaitoksissa, uimahalleissa ja –rannoilla ym. Sisäilmanäytteitä otamme alan asiantuntijatahoille kuten sisäilmakonsulteille, terveysviranomaisille, kuntokartoittajille, rakennusterveysasiantuntijoille.

Ota yhteyttä metropolilab@metropolilab.fi

Jos yritykselläsi/ muulla organisaatiollasi on toistuvasti yhteistyötä Metropolilabin kanssa, voit saada käyttöösi tunnukset tulosten seurantapalveluumme.

Tunnukset ovat käyttäjäkohtaisia. Ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi tai metropolilab@metropolilab.fi

Saat tutkimuksesta laskun taloushallintopalvelustamme, erillään tutkimustuloksista.

Kaivoveden näytteenottopaketin voit maksaa tilauksen yhteydessä verkossa tai laskulla.

Metropolilab logo white