spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.05.2018. Viimeisin muutos 31.08.2018

1. Rekisterinpitäjä 

MetropoliLab Oy (2340056), Viikinkaari 4, 00790 Helsinki

Puh. 010 391 350, asiakaspalvelu@metropolilab.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Milla Punkari, milla.punkari@metropolilab.fi, 010 391 3406

3. Rekisterin nimi 

MetropoliLabin asiakastietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteri perustuu asiakkuussuhteeseen ja sitä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen.

Asiakastietoja käytetään:

- Tilausten vastaanotto
- Tulosten toimitus
- Laskun toimitus
- Asiakastietojen muodostamiseen laboratorion tietojärjestelmään
- Palveluun liittyviä yhteydenottoja varten
- Analyysipalvelusopimukseen

 

5. Rekisterin tietosisältö 

- Asiakkaan/asiakasyrityksen/viranomaisen nimi
- Asiakasyrityksen/viranomaisen yhteyshenkilön nimi
- Laskutuksen yhteyshenkilön nimi
- Toimijan Y-tunnus
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite
- Laskutusosoite/sähköinen laskutusosoite

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

- Asiakkaalta

- Yritys-ja yhteistietojärjestelmä

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Taloushallintopalveluiden tuottajalle laskun muodostamista ja lähettämistä varten:
Asiakkaan/yrityksen/viranomaistoimijan nimi, osoite, laskutusosoite, laskutuksen yhteyshenkilön nimi
sekä samat tiedot tilintarkastajalle.
Yhteistyökumppanillemme Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristo Ry:lle luovutetaan osa.
kaivovesiasiakkaiden tiedoista. Luovutettavia tietoja ovat nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.8.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

A Manuaalinen aineisto

- Lukittu tila, johon pääsy vain erikseen toimitusjohtajan nimeämillä henkilöillä
- Paperiset lähetteet säilytetään 6 kk asiakaspalvelussa, jonka jälkeen ne hävitetään
- Tarpeettomiksi käyneet tiedot (paperit) hävitetään silppuamalla tai poistamalla kiinteistön kanssa
sopimuksen tehneen jäteyrityksen tietosuoja-astiaan
- MetropoliLabin henkilöstö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

- Sähköisesti MetropoliLab Oy:n ATK-verkossa säilytettävät aineistot on suojattu asianmukaisin
teknisin toimenpitein
- Asiakirjat ja tiliaineistot arkistoidaan Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden arkisto-ohjeen
mukaisesti.
- Pääsy aineistoihin on rajattu työtehtävän mukaan
- Verkkoon pääsy on suojattu ulkoisia uhkia vastaan palomuurein
- MetropoliLabin henkilöstö on allekirjoittanut salassapitosopimuksen

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat asiakastietonsa MetropoliLab Oy:n asiakasrekisterissä.
Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti laboratorioon, joko sähköpostitse
asiakaspalvelu@metropolilab.fi tai postitse osoitteeseen Viikinkaari 4 00790 Helsinki.

11. Oikeus vaatia tiedon kojaamista 

Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista asiakasrekisterissä. Korjauspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti laboratorioon, joko sähköpostitse asiakaspalvelu@metropolilab.fi tai postitse osoitteeseen Viikinkaari 4 00790 Helsinki.

Metropolilab logo white