spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

Selaa

Pöly- ja kuituanalyysit

Teollisten mineraalikuitujen analyysit

Teollisia mineraalikuituja ovat tekniset lasikuidut, keraamiset kuidut sekä eristevillat eli kuonavilla, lasivilla ja vuorivilla. Teollisia mineraalikuituja voi päätyä sisäilmaan muun muassa ilmanvaihtolaitteiden rikkoutuneista eristeistä. Teolliset mineraalikuidut aiheuttavat ärsytysoireita silmissä, iholla ja hengitysteissä. Lisäksi keraamiset kuidut ovat IARC:n luokituksen mukaan mahdollisesti syöpää aiheuttavia.

Teollisten mineraalikuitujen esiintymistä sisäilmassa tutkitaan eri menetelmillä. Tarjoamme analyyseja geeliteippi-, ja pyyhintäpölynäytteille:

  • geeliteipiltä pölylaskeuman kuitupitoisuuden määritys (kuitua/cm²)
  • pölynäytteestä arvio kuitujen määrästä pölyssä ja kuitutyyppien tunnistaminen

 

Pölyn koostumuksen analyysi

Elektronimikroskoopilla (SEM/EDS) voidaan tutkia yksittäisten pölyhiukkasten kokoa, muotoa, hienorakennetta ja kemiallista koostumusta. Pienimmät analysoitavat hiukkaset ovat halkaisijaltaan noin 0,1 μm. Saatavan informaation perusteella pystytään luokittelemaan ja tunnistamaan suuri määrä sekä epäorgaanisia että orgaanisia hiukkasia.

Pölyn koostumuksen analyysi on tehokas apuväline epäpuhtauksien alkuperän ja sisäilmaongelmien syiden selvittämiseen. Analyysi soveltuu pölynäytteille kotitalous-, työ- ja teollisuusympäristöistä. Sen avulla voidaan arvioida myös siivoustoimenpiteiden onnistumista ongelmakohteissa.

Semikvantitatiivinen pölyn koostumuksen analyysi sisältää arvion eri ainesosien määrällisistä osuuksista pölyssä. Analyysissa tulee ilmi muun muassa seuraavien ainesosien esiintyvyys: teolliset mineraalikuidut, asbestikuidut, homeitiöt, siitepöly, maalipöly, rakennuspöly, kipsipöly, kvartsipöly, metallipöly, tavanomainen huonepöly.


Lisätietoja


Laboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T058, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Tiedot akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvästä toiminnasta ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi/toimijat.

 

Tarjouspyynnöt: myynti@metropolilab.fi

Tilauslomakkeet ja näytteenotto-ohjeet

Näytteiden vastaanotto

Metropolilab logo white