spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

Ota yhteyttä
Selaa

Asbesti ja materiaalitutkimus

Asbestianalyysit

Vuoden 2016 alussa tiukentunut asbestiin liittyvä lainsäädäntö edellyttää entistä tarkempia asbestikartoituksia. Ennen vuotta 1994 valmistuneiden rakennusten kohdalla on selvitettävä sisältävätkö remontin tai saneerauksen yhteydessä purettavat rakenteet asbestia.

MetropoliLabissa asbestianalyysit tehdään luotettavuuden takaamiseksi elektronimikroskoopilla ja röntgenmikroanalysaattorilla. Analyysitulosten toimitusaikavaihtoehdot ovat joustavia, nopeimmillaan tuloksen saa tunnissa.

 

Teollisten mineraalikuitujen analyysit

Teollisia mineraalikuituja ovat tekniset lasikuidut, keraamiset kuidut sekä eristevillat eli kuonavilla, lasivilla ja vuorivilla. Teollisia mineraalikuituja voi päätyä sisäilmaan muun muassa ilmanvaihtolaitteiden rikkoutuneista eristeistä. Teolliset mineraalikuidut aiheuttavat ärsytysoireita silmissä, iholla ja hengitysteissä. Lisäksi keraamiset kuidut ovat IARC:n luokituksen mukaan mahdollisesti syöpää aiheuttavia.

Teollisten mineraalikuitujen esiintymistä sisäilmassa tutkitaan eri menetelmillä. Tarjoamme analyyseja geeliteippi-, ja pyyhintäpölynäytteille:

  • geeliteipiltä pölylaskeuman kuitupitoisuuden määritys (kuitua/cm²)
  • pölynäytteestä arvio kuitujen määrästä pölyssä ja kuitutyyppien tunnistaminen

 

Pölyn koostumuksen analyysi

Elektronimikroskoopilla (SEM/EDS) voidaan tutkia yksittäisten pölyhiukkasten kokoa, muotoa, hienorakennetta ja kemiallista koostumusta. Pienimmät analysoitavat hiukkaset ovat halkaisijaltaan noin 0,1 μm. Saatavan informaation perusteella pystytään luokittelemaan ja tunnistamaan suuri määrä sekä epäorgaanisia että orgaanisia hiukkasia.

Pölyn koostumuksen analyysi on tehokas apuväline epäpuhtauksien alkuperän ja sisäilmaongelmien syiden selvittämiseen. Analyysi soveltuu pölynäytteille kotitalous-, työ- ja teollisuusympäristöistä. Sen avulla voidaan arvioida myös siivoustoimenpiteiden onnistumista ongelmakohteissa.

Semikvantitatiivinen pölyn koostumuksen analyysi sisältää arvion eri ainesosien määrällisistä osuuksista pölyssä. Analyysissa tulee ilmi muun muassa seuraavien ainesosien esiintyvyys: teolliset mineraalikuidut, asbestikuidut, homeitiöt, siitepöly, maalipöly, rakennuspöly, kipsipöly, kvartsipöly, metallipöly, tavanomainen huonepöly

 

Epäpuhtaustutkimukset ja vierasesineanalyysit

Elektronimikroskooppisella (SEM/EDS) tutkimuksella saadaan monipuolista informaatiota erilaisista epäpuhtauksista, ainejäämistä ja vierasesineistä. Näytteen luonteesta riippuen analyyseissa käytetään elektronimikroskoopin ja röntgenmikroanalysaattorin rinnalla myös valomikroskooppia. Analyysiin toimitettava näyte voi materiaalia, pölyä tai suodatettavaa nestettä. Pystymme analysoimaan hyvinkin pieniä näytemääriä. Tyypillisiä tekemiämme tutkimuksia ovat:

  • elintarvikkeista löytyneiden vierasesineiden tunnistukset
  • materiaalien pinnoissa havaittujen epätoivottujen värimuutosten tai muiden kontaminanttien karakterisointi ja tyypittäminen
  • putkistoihin ja suodattimiin kertyneiden kiinteiden sakkojen analysointi
  • määrättyjen komponenttien etsiminen näytteestä

 

Materiaalin tunnistukset

Raman-mikroskoopilla voidaan tunnistaa laajasti materiaaleja. Tunnistaminen tehdään vertaamalla materiaaleille yksilöllisiä Raman-spektrejä laajoihin spektrikirjastoihin, joissa on eri materiaalien tunnettuja spektrejä. Jos epäilty aines on tiedossa, voidaan käyttää vertailunäytettä. Spektrikirjastomme kattaa kymmeniä tuhansia yhdisteitä.

Raman-analyysi on nopea ja monen tyyppisille näytteille sopiva. Tunnistus ei edellytä näytteen esikäsittelyä eikä se tuhoa näytettä. Näyte voi olla kiinteää ainesta, geelimäinen, jauhe tai liuos, myös biologiset näytteet voivat soveltua tunnistukseen. Näytteen pieni koko ei ole ongelma. Parhaimmillaan alle mikrometrin kokoiset hiukkaset pystytään tunnistamaan. Raman-mikroskoopilla tunnistetaan muun muassa muoveja, pigmenttejä, öljyjä, proteiineja, kemikaaleja ja mineraaleja.

Raman-analyysi sopii kontaminanttien ja tuotevirheiden tutkimukseen ja tuotevertailuun. Näytteen materiaalijakaumaa voidaan analysoida mikrometritasolla ja kerroksellisille materiaaleille voidaan tehdä myös syvyyssuuntaista profilointia hajottamatta näytettä.

Metropolilab logo white