spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

Selaa

Maaperä ja sedimentti

MetropoliLab tarjoaa asiantuntijapalvelua ja laboratoriotutkimuksia ympäristön tilan, jätteen hyötykäytön ja kaatopaikkakelpoisuuden arvioinnin tueksi:

  • Maaperän pilaantuneisuuden selvittäminen
  • Sedimentin pilaantuneisuuden selvittäminen
  • Jätemateriaalin kemiallisen koostumuksen selvittäminen

 

Palvelutarjontaamme kuuluvat muun muassa:

  • Pilaantunen maan analyysit, eli PIMA-analyysit
  • Ruoppaus- ja läjityskriteerien mukaiset analyysit
  • Jätemateriaalien kelpoisuuden arviointi maarakentamisessa, eli MARA-analyysit
  • Kaatopaikkakelpoisuusanalyysit (liukoisuustestit)


Lisätietoja


2-vaiheinen ravistelutesti tehdään SFS EN 12457-3 standardin mukaisesti.Valtioneuvoston asetuksissa kaatopaikoista 331/2013 ja eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017 on annettu raja-arvoja jätemateriaalien haitta-aineiden kokonaispitoisuuksille ja liukoisuuksille. 

Kysy lisää myynti@metropolilab.fi

Metropolilab logo white