spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

Uusia analyysimenetelmiä akkreditoidusti

2022-05-09 18:58:48

Laboratoriomme akkreditoitu pätevyysalue on laajentunut mm. seuraavilla uusilla analyyseillä:

Haloetikkahapot talous- ja raakavesistä

Analysoimme nyt juomavesidirektiivin 2020/2184 mukaisesti haloetikkahappoja, joita muodostuu talousvedessä kloorauksen sivutuotteina. Analysoimme näytteet Viikissä sijaitsevassa laboratoriossamme herkällä ja nopealla nestekromatografisella menetelmällä, jolloin tulokset valmistuvat luotettavasti lyhyessä ajassa. 

Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus pölylaskeumasta

Teollisten mineraalikuitujen määritysmenetelmä geeliteippinäytteelle kattaa Asumisterveysasetuksessa STMa 545/2015, §19 säädetyn toimenpiderajan mukaiset kahden viikon pölylaskeuman määritykset ja ilmanvaihtokanavista otettujen näytteiden määritykset. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (osa III) mukaan huonetiloista tulee ottaa vähintään kolme rinnakkaista näytettä. Tarkemmat ohjeet löytyvät laboratorion näytteenotto-ohjeesta.

Uusia yhdisteitä ja näytematriiseja akkreditoinnin piiriin VOC-analytiikassa

Akkreditointimme on laajentunut haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) analytiikassa koskemaan myös jätenäytteitä. Lisäksi analysoitavien VOC-yhdisteiden määrä on kasvanut yli 20 uudella yhdisteellä vesi-, jäte- ja kiinteiden ympäristönäytteiden VOC-analyysissä. Akkreditoituun analyysitarjontaamme kuuluu nyt myös vesinäytteistä 10 vesiliukoisen alkoholin ja karbonyylin analysointi esim. metanoli ja asetaldehydi.

 

MetropoliLab Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T058, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoituun pätevyysalueeseemme kuuluu kemiallisia ja mikrobiologisia määritysmenetelmiä (elintarvike-, vesi-, ympäristö-, asumisterveys- ja rehunäytteistä sekä lääkevalmisteistä) sekä elintarvike- ja pintapuhtausnäytteenotto. Akkreditoidut analyysit löytyvät pätevyysalueestamme https://www.finas.fi

Metropolilab logo white