spacechat

Verkkokauppa

0

Poikkeus- ja epidemiatilanteet

Näytteenotto- ja hakupalvelut

Kirjaudu sisään

Rakennusmateriaalinäytteiden mikrobimäärityksiä akkreditoidusti kolmella eri tekniikalla

2021-03-04 13:49:40

Viljelymenetelmien (laimennossarjaviljely, suoraviljely) ja entsymaattisen Mycometer® homesienien biomassatestin lisäksi MetropoliLabin palveluvalikoima sisältää kvantitatiivisen PCR-menetelmän mikrobipitoisuuksien määrittämiseen rakennusmateriaalinäytteistä. Menetelmä on akkreditoitu*).

qPCR-menetelmällä rakennusmateriaalinäytteestä eristetystä DNA:sta määritetään kaikkien homeiden ja hiivojen, Penicillium- ja Aspergillus -homesukujen ja Paecilomyces variotii -homeen sekä Streptomyces-suvun bakteerien pitoisuudet mittaamalla kutakin mikrobiryhmää edustavan kohdegeenin määrät näytteessä.

qPCR-menetelmä ei edellytä mikrobien aikaa vievää kasvattamista eri elatusalustoilla, joten se mahdollistaa huomattavasti lyhyemmän analyysiajan perinteisiin viljelymenetelmiin verrattuna. Koska menetelmä ei edellytä mikrobien elin- tai kasvukykyä kuten perinteinen viljely, qPCR-menetelmällä saadaan rakennusmateriaalinäytteistä esiin niin elävät, kasvukyvyttömät kuin kuolleetkin mikrobit.

*) FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T058, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025

Metropolilab logo white