Sisäympäristöanalyysit

Tarjoamme sisäilman ja rakennusten terveellisyyteen liittyviä kemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä sisäilma-, rakennusterveys- ja muille alan asiantuntijoille.

Analysoimme meille toimittamistanne ilma- ja materiaalinäytteistä mikrobit (home- ja hiivasienet, aktinomykeetit ja bakteerit) ja kemialliset haittatekijät (orgaaniset haihtuvat yhdisteet VOC, formaldehydi, ammoniakki, PAH ym).

Saatte kauttamme myös asbestimääritykset kokeneelta yhteistyökumppaniltamme.

Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) on hyväksynyt laboratoriomme terveydensuojelulain ja Asumisterveysasetuksen 545/2015  mukaisia analyysejä tekeväksi laboratorioksi. Laboratoriomme on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T058, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoidut sisäympäristöanalyysit löytyvät pätevyysalueestamme: www.finas.fi\toimijat

Näytteenottopalvelumme ovat sopimuksesta  myös asiantuntijayritysten ja –tahojen käytössä.

Toimitamme analyysitulokset joustavasti sähköpostilla sekä tarjoamme mahdollisuuden tulosten seuraamiseen sähköisen tulospalvelun kautta omilla käyttäjätunnuksilla.

Yhteydenotto asiantuntijoihimme sisaymparisto@metropolilab.fi