Sisäympäristöanalyysit

Tarjoamme sisäilman ja rakennusten terveellisyyteen liittyviä kemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä sisäilma-, rakennusterveys- ja muille alan asiantuntijoille.

Analysoimme meille toimittamistanne ilma- ja materiaalinäytteistä mikrobit (home- ja hiivasienet, aktinomykeetit ja bakteerit) ja kemialliset haittatekijät (orgaaniset haihtuvat yhdisteet VOC, formaldehydi, ammoniakki, PAH ym).

Saatte kauttamme myös asbestimääritykset kokeneelta yhteistyökumppaniltamme.

Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) on hyväksynyt laboratoriomme terveydensuojelulain ja Asumisterveysasetuksen 545/2015  mukaisia analyysejä tekeväksi laboratorioksi. Analyysimenetelmät ovat FINAS-akkreditointipalvelun stantardin SFS-EN ISO 17025 mukaan akkreditoituja. Osoitteesta www.finas.fi\toimijat laboratoriomme löytyy tunnuksella T058.

Näytteenottopalvelumme ovat sopimuksesta  myös asiantuntijayritysten ja –tahojen käytössä.

Toimitamme analyysitulokset joustavasti sähköpostilla sekä tarjoamme mahdollisuuden tulosten seuraamiseen sähköisen tulospalvelun kautta omilla käyttäjätunnuksilla.

Yhteydenotto asiantuntijoihimme sisaymparisto@metropolilab.fi