Maaperä ja sedimentti

MetropoliLab  tarjoaa asiantuntijapalvelua ja analytiikkaa ympäristön tilan selvittämisen tueksi. Laboratoriomme on saanut mittavaa kokemusta maaperän ja sedimenttien tutkimuksista toimiessaan Helsingin ympäristökeskuksen ympäristölaboratoriona. Ympäristölaboratoriolla oli tärkeä rooli mm. Helsingin maaperän haitta-aineiden taustapitoisuuksien määrittämisessä.

Pilaantuneiden maiden ja sedimenttien analyysivalikoimamme kattaa mm. Valtioneuvosten päätöksen (214/2007) mukaiset analyysit. Analyysivalikoiman monipuolisuutta täydennämme tarvittaessa käyttämällä alihankintalaboratorioina laatujärjestelmän omaavia laboratoriota.

Tuotamme palveluja ensisijaisesti kuntien viranomaisille ja konsulttitoimistoille. Tuotamme myös alihankintapalveluita muille laboratorioille.

Maaperän pilaantuneisuuden selvittämistarpeeseen voi olla useita syitä. Tällaisia ovat mm. maankäytön muutos, alueelle suunnitellut rakennustyöt, muutokset alueen omistus- tai hallintasuhteissa, alueella harjoitetun toiminnan päättyminen sekä havaintoihin perustuva epäily pilaantuneisuudesta.

Laivaväylien ja satamien rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä muussa vesirakentamisessa tehtävät ruoppaus- ja läjitystoimet aiheuttavat erilaisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointiin voidaan käyttää mm. alueelta otettujen näytteiden laboratoriotutkimuksia.

Toimitamme analyysitulokset joustavasti sähköpostilla sekä tarjoamme mahdollisuuden tulosten seuraamiseen sähköisen tulospalvelun kautta omilla käyttäjätunnuksilla.

Kun haluat toimittaa näytteitä tutkittavaksi tai kysyä lisätietoja, ota yhteyttä: metropolilab@metropolilab.fi