Lannoitevalmisteet

Lannoitevalmistealan toimijoilla tulee olla omavalvontajärjestelmä, jolla varmistetaan lannoitevalmisteen laatu lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Lannoitevalmisteiden viralliseen valvontaan liittyvät, tuoteselosteita varten tehtävät tutkimukset ja sivutuoteasetuksen (1069/2009) nojalla tehtävät hygieniavalvontaan liittyvät mikrobiologiset tutkimukset tulee tehdä Eviran hyväksymässä laboratoriossa. MetropoliLab on Eviran lannoitevalmistelain (539/2006) nojalla hyväksymä viranomais- ja omavalvontalaboratorio.

MetropoliLab tuottaa monipuolisesti lannoitevalmisteiden ja niiden raaka-aineiden hygieenisyyden ja kypsyyden sekä muun laadun arviointiin tarvittavia palveluita alan toimijoille. Kauttamme saa kaiken tarvittavan näyteastioista tulosten arviointiin.

Analyysipalveluiden lisäksi tarjoamme näytteenotto- ja hakupalvelua pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan alueella. Näytteiden lähettäminen muualta maasta onnistuu helposti avullamme.

Tarjoamme lannoitevalmisteille ja niiden raaka-aineille mm. seuraavat analyysit

  • Escherichia coli ja Salmonella: hyväksyntä viranomais- ja omavalvontaan liittyvien tutkimusten tekemiseen.
  • omavalvontatutkimuksiin Clostridium perfringens-bakteerin ja sulfiittia pelkistävien klostridien analyysit
  • pääravinteiden, sivuravinteiden ja hivenaineiden määritykset
  • fytotoksisuustestit: juurenpituusindeksi ja kiinankaalin itävyysindeksi
  • kompostin kypsyyden arvioinnin hiilidioksidin tuotolla ja nitraatti/ammoniumtypen suhteen määrityksellä
  • orgaanisen aineksen ja kosteuspitoisuuden määritykset sekä tilavuuspainon mittaukset
  • muut perusmääritykset kuten pH ja sähkönjohtavuus

Toimitamme analyysitulokset joustavasti sähköpostilla sekä tarjoamme mahdollisuuden tulosten seuraamiseen sähköisen tulospalvelun kautta omilla käyttäjätunnuksilla.

Kun haluat toimittaa näytteitä tutkittavaksi tai kysyä lisätietoja, ota yhteyttä: metropolilab@metropolilab.fi