Kaatopaikkakelpoisuus ja hyötykäyttö

MetropoliLab  tarjoaa  standardin SFS-EN 12457-2 ja -3 mukaisia 1- ja 2-vaiheisia ravistelutestejä kaatopaikkakelpoisuuden määrittämiseksi ensisijaisesti kuntien viranomaisille ja konsulttitoimistoille. Tuotamme myös alihankintapalveluita muille laboratorioille.

Valtioneuvoston asetukset 591/2006 ja sen muutos 403/2009 eräiden jätteiden hyödyntämiseksi maarakentamisessa määrittelee edellytykset, joiden täyttyessä jätettä voidaan käyttää maarakentamisessa ilman ympäristölupaa. Asetuksessa on nimetty jätteestä määritettävät haitta-aineet, niiden tutkimusmenetelmät ja enimmäispitoisuudet. Valtioneuvoston asetus 331/2013 määrittelee vastaavasti jätteelle vaatimukset, joiden täyttyessä jäte voidaan hyväksyä pysyvän jätteen, tavanomaisen jätteen tai vaarallisen jätteen kaatupaikalle.

Kun haluat toimittaa näytteitä tutkittavaksi tai kysyä lisätietoja, ota yhteyttä: metropolilab@metropolilab.fi