Kaatopaikkakelpoisuus ja hyötykäyttö

MetropoliLab  tarjoaa  standardin SFS-EN 12457-2 ja -3 mukaisia 1- ja 2-vaiheisia ravistelutestejä kaatopaikkakelpoisuuden määrittämiseksi ensisijaisesti kuntien viranomaisille ja konsulttitoimistoille. Tuotamme myös alihankintapalveluita muille laboratorioille.

Valtioneuvoston asetus 202/2006 säätelee jätteiden sijoittamista kaatopaikalle ja Valtioneuvoston asetukset 591/2006 ja 403/2009 puolestaan säätelevät sitä, miten tuhkaa ja betonimurskaa voidaan käyttää hyödyksi maanrakennuksessa ilman ympäristölupaa.

Kun haluat toimittaa näytteitä tutkittavaksi tai kysyä lisätietoja, ota yhteyttä: metropolilab@metropolilab.fi