Jätevesi

MetropoliLab tarjoaa analyysi- ja asiantuntijapalvelut niin suurille yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille, teollisuuden tarpeisiin kuin pienpuhdistamoillekin. Palvelemme jätevedenpuhdistamoita pohjoismaiden suurimmasta laitoksesta kiinteistökohtaisiin pienpuhdistamoihin. Olemme julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos. Jätevesitutkimukset tehdään akkreditoiduilla menetelmillä (FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T058, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025).

Nykyaikaisen, nopean ja luotettavan analyysilaitteistomme ansiosta teemme perusmääritykset tarvittaessa yhden työpäivän aikana.

Analyysitarjontamme käsittää lisäksi haitta-aineet sisältäen Euroopan päästörekisterin (E-PRTR) asetuksen mukaiset yhdisteet; raskasmetallit, orgaaniset liuottimet, polyaromaattiset hiilivedyt (PAH), torjunta-aineet sekä mikrobiologiset määritykset.

Teemme viranomaisvaatimusten mukaisia teollisuusjätevesien velvoitetarkkailuja. Otamme näytteet, tutkimme ja toimitamme tulokset.

Tutkimme

  • Yhdyskuntajätevedet
  • Teollisuusjätevedet
  • Pienpuhdistamot

Tarjoamme toistuvasti kanssamme asioiville asiakkaillemme mahdollisuuden tulosten reaaliaikaiseen seuraamiseen asiakaskohtaisten tunnusten avulla.

Tarjoamme myös sertifioitua näytteenottopalvelua ja näytteen hakupalveluja.

Yhteydenotot metropolilab@metropolilab.fi