Jätevesi

MetropoliLab tarjoaa analyysi- ja asiantuntijapalvelut niin suurille yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille, teollisuuden tarpeisiin kuin pienpuhdistamoillekin. Palvelemme jätevedenpuhdistamoita pohjoismaiden suurimmasta laitoksesta kiinteistökohtaisiin pienpuhdistamoihin. Olemme julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos. Palvelumme sisältää akkreditoidut analyysit kaikkiin jäteveden puhdistamon prosessinäytteisiin.

Nykyaikaisen, nopean ja luotettavan analyysilaitteistomme ansiosta teemme perusmääritykset tarvittaessa yhden työpäivän aikana.

Analyysitarjontamme käsittää lisäksi haitta-aineet sisältäen Euroopan päästörekisterin (E-PRTR) asetuksen mukaiset yhdisteet; raskasmetallit, orgaaniset liuottimet, polyaromaattiset hiilivedyt (PAH), torjunta-aineet sekä mikrobiologiset määritykset.

Teemme viranomaisvaatimusten mukaisia teollisuusjätevesien velvoitetarkkailuja. Otamme näytteet, tutkimme ja toimitamme tulokset.

Tutkimme

  • Yhdyskuntajätevedet
  • Teollisuusjätevedet
  • Pienpuhdistamot

Tarjoamme toistuvasti kanssamme asioiville asiakkaillemme mahdollisuuden tulosten reaaliaikaiseen seuraamiseen asiakaskohtaisten tunnusten avulla.

Tarjoamme myös sertifioitua näytteenottopalvelua ja näytteen hakupalveluja.

Yhteydenotot metropolilab@metropolilab.fi