Vesianalyysit

MetropoliLab tarjoaa kokonaisvaltaiset vesianalyysit niin isoille vesilaitoksille kuin yksityisille kaivonomistajillekin. Käytämme tutkimuksissamme FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia testausmenetelmiä (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025). Akkreditoitu pätevyysalueemme on hyvin kattava. Teemme monipuolista analytiikkaa vahvalla ammattitaidolla.
• Kemiallinen laatu mukaan lukien ravinteet ja haitta-aineet.
• Hygieeninen laatu, likaantuminen
• Lainsäädännön edellyttämät vesianalyysit
• Ekotoksisuustestit
• Radon

Käytämme moderneja analysaattoreita, mikä mahdollistaa suurien näytemäärien käsittelyn nopeasti ja tehokkaasti mutta luotettavasti.

Tutkimme hyvin laajasti erilaisia vesityyppejä:

Talousveden vesianalyysit
• Soveltuvuus elintarvikealan käyttöön
• Terveysviranomaisille laadunvalvontaan ja epidemiaselvityksiin
• Vesilaitosten käyttötarkkailuun ja erityistilanteisiin (poikkeus- ja häiriötilanteet)
• Putkilinjojen saneerausyritysten tarpeisiin
• Pakattujen vesien laadunvalvontaan
• Soveltuvuus juomavedeksi ja ruuanlaittoon

Jäte- ja kaatopaikkavesien vesianalyysit
• Vesistökuormituksen tarkkailuun
• Ympäristölaatunormien seurantaan
• Jätevedenpuhdistuksen tehokkuuden seurantaan
• Teollisuusjätevesien seurantaan ja varmistamaan ympäristöluvan ehtojen täyttyminen
• Puhdistusprosessin säätöön
• Kaatopaikkojen ympäristön tarkkailuun

Pinta- ja pohjavedet (luonnonvedet)
• Viranomaisten velvoitetarkkailuun
• Veden laadun seurantaan
• Pohjavesien suojeluun ja tilan seurantaan
• Ympäristölaatunormien seurantaan

Uimavedet
• Uimaranta- ja uima-allasveden uimakelpoisuuden selvittämiseen ja hyvän hygieniatason varmistamiseen
• Terveysviranomaisten epidemiaselvityksiin

Tarjoamme joustavaa palvelua
• Pika-analyysit poikkeus- ja häiriötilanteisiin
• Näytteenotto- ja hakupalvelut
• Analyysitulosten toimitus sähköpostilla sekä mahdollisuus tulosten seuraamiseen sähköisen tulospalvelun kautta omilla käyttäjätunnuksilla.
• Tulosten raportointi ja siirto asiakkaan järjestelmiin, esimerkiksi ympäristöhallinnon PIVET, POVET ja YHTI-tietojärjestelmiin
• Asiantuntijapalvelut