Sisäilma-analyysit

Hyvä hengitysilma edistää terveyttä. Teemme rakennusterveyden kemialliset ja mikrobiologiset sisäilma-analyysit asiantuntijoille. Oikea näytteenotto ja sen suunnittelu ovat avainasemassa rakennusterveysanalyysien tulosten oikean tulkinnan varmistamisessa. Siksi emme analysoi yksityishenkilöiden ottamia näytteitä. Myös näytteenottopalvelumme ovat sopimuksesta asiantuntijayritysten ja –tahojen käytössä.

Näytteistä suoritettava sisäilma-analyysit

  • Home- ja hiivasienet
  • Aktinomykeetit
  • Bakteerit
  • VOC-yhdisteet (haihtuvat orgaaniset yhdisteet, liuottimet)
  • Formaldehydi
  • Ammoniakki
  • PAH (polyaromaattiset hiilivedyt)

Käytössämme on myös FLEC laitteisto materiaalien päästöjen mittaamiseen. Saatte kauttamme myös asbestimääritykset kokeneelta yhteistyökumppaniltamme.

Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) on hyväksynyt laboratoriomme terveydensuojelulain ja Asumisterveyssetuksen 545/2015  mukaisia analyysejä tekeväksi laboratorioksi.

Kun tilaamasi sisäilma-analyysit ovat valmistuneet toimitamme tulokset joustavasti sähköpostilla, sekä tarjoamme mahdollisuuden tulosten seuraamiseen sähköisen tulospalvelun kautta omilla käyttäjätunnuksilla.

Reaaliaikainen PCR apuna homeen toteamisessa
Olemme ottaneet käyttöömme reaaliaikaisen PCR-mittauksen avuksi homeen toteamisessa. PCR-menetelmässä homeiden DNA eristetään rakennusmateriaalista tai ilmanäytteestä ja monistetaan sekä tunnistetaan homeille ominaisten DNA-jaksojen avulla. Reaaliaikainen PCR tunnistaa sekä kuolleet että elävät mikrobit. PCR–menetelmä mittaa homeiden kokonaismäärää, joten menetelmä ei ole riippuvainen niiden kasvukyvystä tai solujen kunnosta. Menetelmällä voidaan löytää myös esimerkiksi vanhoja kosteusvaurioita, joita viljelymenetelmällä ei saada näkyviin. PCR-menetelmä tarjoaa myös nopean vaihtoehdon, sillä tulos voidaan saada jopa vuorokaudessa. PCR mittaus on perinteistä viljelymenetelmää nopeampi tapa todeta rakenteiden homehtuminen.

Homekasvuston toteaminen Mycometer-pikamenetelmällä
Käytössämme on myös toinen pikamenetelmä mahdollisen homekasvuston toteamiseen: Mycometer. Testi perustuu sienissä esiintyvän entsyymin fluorometriseen mittaamiseen. Menetelmällä saadaan viljelymenetelmää huomattavasti nopeammin tietoa sienikasvuston läsnäolosta tai sen puuttumisesta näytteessä. Näytemääräksi riittää vain muutama gramma näytettä ja testitulos saadaan jopa tunnissa.

PAH -yhdisteiden määrittäminen ilmasta
Analysoimme PAH-yhdisteitä, joista osa on syöpää aiheuttavia tai haitallisia. Analyysiin kuuluu n. kahden tunnin ilmanäytteenotto kohteessa laboratoriosta saatavin välinein.

Pölyyn sitoutuneita PAH-yhdisteitä kerätään suodattimeen (mm. Bentso(a)pyreeni)
Selvitetään, onko huoneilmassa esim. rakenteiden purkutoimenpiteissä kreosootista vapautunutta PAH-pitoista pölyä.

Haihtuvia PAH-yhdisteitä kerätään adsorbenttiputkeen (mm. Naftaleeni)
Selvitetään, onko huoneilmassa esim. rakenteiden mahdollisesti sisältämästä kreosootista vapautunut haihtuvampia PAH-yhdisteitä

Formaldehydin (FA) analyysi ilmasta
Formaldehydi on silmiä ja hengitysteitä ärsyttävä aine. Se on usein peräisin lastulevyjen ja paneeleiden liima-aineena erityisesti aiemmin käytetystä urea-formaldehydihartsista tai nykyisin pääsääntöisesti käytetystä fenoli-formaldehydihartsista. Muita lähteitä voi olla mm. maalit, pinnoitteet, huonekalut, itsesiliävät tekstiilit, tieto- ja kopiokoneet sekä siivousaineiden hajusteet reagoidessaan otsonin kanssa. Ilmaa kerätään adsorbenttiputkeen näytteenottokohteessa noin kaksi tuntia laboratorioista saatavin välinein.

Ota yhteyttä ja tilaa sisäilma-analyysit MetropoliLab Oy:ltä.