Elintarvikeanalyysit

MetropoliLab tarjoaa kokonaisvaltaiset elintarvikeanalyysit niin isoille elintarvikealan yrityksille kuin yksityisille elintarvikealan toimijoillekin.

MetropoliLab Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T058, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Käytämme tutkimuksissa akkreditoituja ja Eviran hyväksymiä menetelmiä. Mikrobiologisissa analyyseissä pätevyysalueemme on hyvin kattava ja tutkimme hyvin laajasti erilaisia elintarviketyyppejä.

Hyvän laitekantamme ansiosta voimme tuottaa kemialliset elintarvikeanalyysit korkeatasoisesti ja luotettavasti. Muun muassa kasvinsuojeluaine- ja raskasmetallijäämien määritykset kuuluvat valikoimaamme. Käytämme moderneja analysaattoreita, mikä mahdollistaa suurien näytemäärien käsittelyn nopeasti ja tehokkaasti mutta luotettavasti.

Kemisteillä ja mikrobiologeilla on pitkä kokemus sekä tutkimustulosten arvioinnista että käytettyjen menetelmien soveltuvuudesta eri elintarvikkeille. Lainsäädännön muutosten seuraaminen ja sen arviointi, miten ne vaikuttavat asiakastarpeisiimme ovat osa toimintaamme. Laboratorion tutkijat osallistuvat aktiivisesti menetelmien kehitystyöhön mm. omalla panoksellaan kansallisissa elintarvikealan standardointityöryhmissä.

Elintarvikeanalyysit tuotekehityksen ja viennin tukena

Tarjoamme elintarvikealan toimijoiden tuotekehityksen tueksi ja tuotantoprosessien testaukseen myös säilyvyystutkimuksia.

Näytteet voi toimija säilyttää omissa tiloissaan ja toimittaa laboratorioon tutkittavaksi haluttuina ajankohtina tai näytteet voidaan säilyttää laboratoriossa. Meillä on tarjolla monta eri säilytyslämpötilavaihtoehtoa tutkittaville elintarvikkeille

Laboratorio auttaa tarvittaessa säilyvyysaikataulujen suunnittelussa ja tutkittavien mikrobien ja muiden parametrien määrittämisessä.

MetropoliLabin elintarvikeanalyysit ovat myös Venäjän vientiin suuntaavien yritysten käytettävissä.

Tarjoamme mikrobiologian ja kemian perusanalyysien lisäksi mm.
•verkostovesistä Giardia-alkueläinanalyysiä
•verkostovesistä somaattisten kolifaagien määritystä
•kalatuotteista Vibrio parahaemolyticus-bakteerin määritystä
•torjunta-aineiden määrityksiä
•raskasmetallien määrityksiä
•antibioottien määrityksiä
•biogeenisten amiinien määrityksiä
•radionuklidien määritykset

Tarvittava näytemäärä riippuu suoritettavien analyysien määrästä ja tyypistä.