PALVELUT

Laboratoriopalveluihimme kuuluu elintarvike-, vesi– ja ympäristöanalyysit, kenttämittaukset sekä näytteenotto ja/tai  –haku ja tarvittaessa tulosten arviointi.

Vahvoja tutkimusalueitamme ovat elintarvikkeiden mikrobiologinen ja kemiallinen laatu, haitta-aineet, koostumus ja lisäaineet, vesinäytteiden kemialliset ja mikrobiologiset analyysit, sisä- ja ulkoilman laatu, kosteusvaurioiden mikrobit sekä pilaantunut maaperä  ja sedimentti.

MetropoliLab on akkreditoitu testauslaboratorio T058. Käytämme tutkimuksissa akkreditoituja ja Eviran hyväksymiä menetelmiä.

Laboratoriomme asiantunteva henkilökunta ja nykyaikainen laitekanta takaavat nopean toimitusajan ja luotettavat analyysitulokset.

MetropoliLabilla on seuraavat Eviran hyväksynnät:

  • Elintarvikelain (23/2006) nojalla hyväksytty viranomaistutkimuksia tekevä laboratorio
  • Terveydensuojelulain (763/1994) nojalla hyväksytty viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevä laboratorio
  • Rehulain (86/2008) nojalla hyväksytty viranomaislaboratorio
  • Lannoitevalmistelain (539/2006) nojalla hyväksytty viranomaisvalvontaan liittyviä analyysejä tekevä laboratorio
  • Lannoitevalmistelain nojalla hyväksytty sivutuoteasetuksessa edellytettyyn omavalvontaan liittyviä analyysejä tekevä laboratorio