PALVELUT

Laboratoriopalveluihimme kuuluu elintarvike-, vesi– ja ympäristöanalyysit, kenttämittaukset sekä näytteenotto ja/tai  –haku ja tarvittaessa tulosten arviointi.

Vahvoja tutkimusalueitamme ovat elintarvikkeiden mikrobiologinen ja kemiallinen laatu, haitta-aineet, koostumus ja lisäaineet, vesinäytteiden kemialliset ja mikrobiologiset analyysit, sisä- ja ulkoilman laatu, kosteusvaurioiden mikrobit sekä pilaantunut maaperä  ja sedimentti.

MetropoliLab Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T058, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Käytämme tutkimuksissa akkreditoituja ja Eviran hyväksymiä menetelmiä.

Laboratoriomme asiantunteva henkilökunta ja nykyaikainen laitekanta takaavat nopean toimitusajan ja luotettavat analyysitulokset.

MetropoliLabilla on seuraavat Eviran hyväksynnät:

  • Elintarvikelain (23/2006) nojalla hyväksytty viranomaistutkimuksia tekevä laboratorio
  • Terveydensuojelulain (763/1994) nojalla hyväksytty viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekevä laboratorio
  • Rehulain (86/2008) nojalla hyväksytty viranomaislaboratorio
  • Lannoitevalmistelain (539/2006) nojalla hyväksytty viranomaisvalvontaan liittyviä analyysejä tekevä laboratorio
  • Lannoitevalmistelain nojalla hyväksytty sivutuoteasetuksessa edellytettyyn omavalvontaan liittyviä analyysejä tekevä laboratorio